شرکت فرادید صنعت هیوا

logo

شرکت  فنی مهندسی فرا دید صنعت هیوا سازنده صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

کاتالوگ شرکت جهت دانلود

 

بخشی از توانمندی های شرکت

صنایع کامپوزیتی

ساخت لوله و اتصالات  GRP

GRP/PP

GRP/PP pp  pp

GRP/PE

pe  pe

GRP/PTFE

ptfe  ptfe

GRP/PVDF

pvdf  pvdf

GRP/PVC-C

GRP/PVC-U

GRP/TANK

آخرین محصولات اضافه شده